โรงเรียนเอเชียบริบาลสุขภาพและภาษา (AEC School) ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลหรือเรียกว่า Nurse Aide (NA) โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงานและการสอนทางด้านพยาบาล
 
        นอกจากหลักสูตรทางการพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนเอเชียบริบาลสุขภาพและภาษา (AEC School) ยังได้รับอนุญาตให้สอนนวดแผนไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องอีกด้วย ทำให้นักเรียนที่จบจาก AEC School มีความรู้รอบด้านและมีสถานพยาบาลจองตัวตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ
 
        ไม่ใช่แค่เพียงแหล่งงานในประเทศไทย แต่โรงเรียนเอเชียบริบาลสุขภาพและภาษา (AEC School) ยังสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาส Go Inter ไปฝึกงานและทำงานต่างประเทศอีกด้วย เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และอื่นๆ ซึ่ง AEC School ถือเป็นโรงเรียนสอนสุขภาพหรือโรงเรียนบริบาลอินเตอร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
 


ทำไมต้องเรียนที่ AEC School

  • ใช้เวลาเรียนไม่นาน: ใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 3 เดือน+ฝึกงาน 3 เดือน ก็เรียนจบ
  • มีงานรอ: นักเรียน AEC School ส่วนใหญ่มีสถานพยาบาลจองตัวตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ
  • รายได้ดี: รายได้โดยเฉลี่ยเทียบเท่ากับปริญญาหรือมากกว่า*
  • มีโอกาส Go Inter: สามารถไปฝึกงาน และทำงานต่างประเทศได้ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น
  • มีอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทำให้เป็นที่ต้องการของสถานพยาบาลในปัจจุบัน
  • มีอบรมนวดไทย โดยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการ

*ขึ้นอยู่กับสายงาน องค์กร และการเข้าเวรทำโอที


 

บรรยากาศงานบริบาลในประเทศญี่ปุ่น

Powered by MakeWebEasy.com