โครงการอบรมเตรียมพร้อมเพื่อทำงานด้านบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น

งานไคโกะ (Kaigo) ประเทศญี่ปุ่น คือ งานดูแลบริบาลสุขภาพให้ผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีอัตราส่วนของคนวัยทำงานค่อนข้างน้อย ทำให้บุคคลากรในวัยทำงานโดยเฉพาะงานดูแลผู้สูงอายุขาดแคลนมาก จนต้องมีการจ้างงานคนต่างชาติเข้าไปทำงาน 

สถานดูแลผู้สูงอายุจะมีทั้งแบบอยู่ประจำ และแบบไป-กลับ แบบอยู่ประจำจะมีผู้สูงอายุพักอยู่ที่ศูนย์ และมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่แต่ละท่านจะทำงานวันละ 8 ชั่วโมง และจะมีโอทีเพิ่มอีกด้วย ส่วนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบไป-กลับนั้น ผู้สูงอายุจะเข้ามาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ในตอนเช้า และกลับบ้านในตอนเย็น ทำให้ไม่มีคนพักประจำอยู่ที่เนอร์สซิ่งโฮม เจ้าหน้าที่จำทำงานเพียง 8 ชั่วโมงและอาจจะมีโอทีเพิ่มเติมด้วย

และในเดือนพฤศจิกายน 2561 ประเทศญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายมาใหม่ เพื่อรับคนต่างชาติจากหลายประเทศเข้าไปทำงานทางด้านบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ซึ่งปีแรกต้องการนักบริบาลกว่า 300,000 ตำแหน่ง และประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ ที่นายจ้างญี่ปุ่นอยากรับเข้าทำงาน เนื่องจากคนไทยขึ้นชื่อเรื่องการบริการ และใจเย็น ทำให้ในปัจจุบันมีองค์กรในประเทศญี่ปุ่นหลายแห่งบินตรงมา เมื่อคัดเลือกพนักงานบริบาล เพื่อไปทำงานยังประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก

โรงเรียนเอเชียบริบาลสุขภาพและภาษา (AEC School) ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรบริบาลและภาษาญี่ปุ่นจากกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สนใจงานด้านการบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น ให้ได้รับการอบรมความรู้ทางด้านบริบาลและภาษาญี่ปุ่น และยังได้ประสานร่วมกับหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่นและบริษัทจัดส่งคนไปทำงานประเทศญี่ปุ่นในเมืองไทยที่ลงทะเบียนกับกรมแรงงานอย่างถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับโอกาสเข้าสัมภาษณ์งานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องและสามารถไปทำงานประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถูกกฎหมาย  วัตถุประสงค์ขอ
งโครงการ
เพื่ออบรมบริบาลและภาษาญี่ปุ่น เตรียมพร้อมสำหรับการคัดเลือกเข้าทำงานด้านบริบาลประเทศญี่ปุ่น

สิ่งที่จะได้รับหากนักเรียนได้ไปทำงานประเทศญี่ปุ่น*
1. รายได้ 45,000-70,000 บาท 
2. ได้ประสบการณ์ในการทำงานในระบบญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่น
3. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
4. ได้ท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นในวันหยุด (ส่วนใหญ่หยุดเสาร์-อาทิตย์)
5. ได้เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นขนานแท้
*ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่องค์กรในประเทศญี่ปุ่นคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. จบ NA หรือหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน ขึ้นไป (หากยังไม่จบ สามารถสมัครเรียนกับทางโรงเรียนเอเชียบริบาลฯ ได้)
2. ผ่านการทดสอบทักษะทางการพยาบาล (นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเอเชียบริบาลฯ ไม่ต้องทำการทดสอบทักษะ)
3. อายุอยู่ระหว่าง 20-40 ปี
4. มีใจรักงานบริการ
5. ต้องการพัฒนาตนเองในสายงานบริบาล

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมฯ

1. ค่าอบรมบริบาล 55,000 บาท (จบแล้วได้รับใบประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ)
2. ค่าอบรมภาษาญี่ปุ่นระดับต้นและระดับกลาง หลักสูตรละ 35,000 บาท (จบแล้วได้รับใบประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ)
3. ค่าดำเนินการจัดส่งคนทำงาน (ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทจัดหางานจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาท แล้วแต่บริษัท) ค่าใช้จ่ายส่วนนี้สามารถชำระทีหลัง เมื่อได้งานแล้ว

หมายเหตุ: ทางโรงเรียนเอเชียบริบาลฯ จะเก็บเพียงค่าธรรมเนียมอบรมบริบาลและภาษาเท่านั้น มิได้มีส่วนในการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการในการจัดส่งคนไปทำงาน ซึ่งค่าบริการส่วนนี้จะเป็นในส่วนของบริษัทจัดหางานจัดเก็บ


ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่

โทร(แฟกซ์) 02-530-2199
มือถือ 095-890-5178
       061-707-1555


เพิ่มเพื่อน


https://www.facebook.com/AECSchoolthailand/
ชมภาพบรรยากาศในการดูงานที่ผ่านมาได้ กดที่นี่

Powered by MakeWebEasy.com