ทุนการศึกษา

แจกฟรี!! ทุนการศึกษา หลักสูตรบริบาลทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 

วัตถุประสงค์
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทำงานด้านบริบาลแต่ทุนทรัพย์น้อยได้มี
โอกาสได้รับการอบรมความรู้ด้านการบริบาลที่ถูกวิธี และมีงานทำทันทีที่เรียนจบ โดยโรงเรียนเอเชียบริบาลสุขภาพและภาษาร่วมกับสถานพยาบาลได้เปิดรับผู้สนใจ โดยมีทุนการศึกษาและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

1. ทุนการศึกษาเต็มจำนวน 100% จำนวน 5 ทุน (ทุนละ 55,000 บาท)
เงื่อนไข: เมื่อเรียนจบแล้วมีข้อผูกพันธ์ทำงานกับต้นสังกัด สัญญาจ้าง 2 ปี (เงินเดือน+OT=12,000-20,000 บาท)

2. ทุนการศึกษาครึ่งหนึ่ง 50% จำนวน 25 ทุน (ทุนละ 27,500 บาท)
เงื่อนไข: เมื่อเรียนจบแล้วมีข้อผูกพันธ์ทำงานกับต้นสังกัด สัญญาจ้าง 1 ปี

3. ทุนการศึกษาให้เปล่า เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียน จำนวน 20 ทุน (ทุนละ 6,000 บาท เป็นส่วนลดค่าเรียนจากค่าเรียนปกติ 55,000 บาท เหลือเพียง 49,000 บาท)
เงื่อนไข: เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ 

*ผู้รับทุนทุกคนมีโอกาสได้ไปทำงานในต่างประเทศ
=================================
สำหรับผู้รับทุนข้อ 1 และ 2

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
2. มีวุฒิม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (ตามกระทรวงศึกษาฯ รับรอง)
3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม
4. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน
5. รักในอาชีพทางด้านการพยาบาลและการบริการ
6. มีใจสาธารณะ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
7. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ อยากมีรายได้มั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ
8. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย

เอกสารประกอบการสมัครทุน
1. สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
3. สำเนาวุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 4 ชุด
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 5 รูป
5. ใบรับรองแพทย์
*6. เขียนอธิบายว่า "ทำไมคุณถึงอยากเรียนบริบาล" ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 

ขั้นตอนการสมัครทุน
1. กรอกใบสมัครได้ที่นี่ กด
2. แล้วส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ email: aecschoolthailand@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
โทร (ออฟฟิศ) : 02-530-2199  
มือถือ: 095-890-5178, 061-707-1555, 097-057-6303
Line ID: @aec.school
เพิ่มเพื่อน

 

Powered by MakeWebEasy.com