หลักสูตรบริบาล

โรงเรียนเอเชียบริบาลสุขภาพและภาษา (AEC School)

ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรสอนพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้บริบาลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก 6 เดือน
ใช้เวลาเรียนและฝึกงานรวมทั้งหมด 840 ชั่วโมง หรือ ประมาณ 6 เดือน (เรียน 3 เดือน+ฝึกงาน 3 เดือน)
เป็นหลักสูตรสอนอาชีพทางด้านสุขภาพระยะสั้นที่ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อเรียนจบแล้วจะมีสิทธิ์ทำงานตามโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชนในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หรือ Nurse Aide เรียกย่อๆ ว่า NA ซึ่งแบ่งออกเป็นหลากหลายสาขา เช่น
- พนักงานผู้ช่วยแพทย์
- พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
- พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม
- พนักงานผู้ช่วยห้องยา
- พนักงานผู้ช่วยแผนกฉุกเฉิน
- พนักงานผู้ช่วยหอผู้ป่วยใน
- พนักงานผู้ช่วยแผนกผู้ป่วยนอก
- พนักงานผู้ช่วยกายภาพบำบัด
- พนักงานผู้ช่วยคลินิกทั่วไปและคลินิกความงาม
- พนักงานผู้ช่วยครูเด็กเล็ก

(คลิก ดูตำแหน่งงานและอัตราเงินเดือนได้ที่นี่) 

และยังสามารถทำอาชีพสุขภาพในต่างประเทศได้ เช่น
- ผู้บริบาลผู้สูงอายุ
- ผู้บริบาลเด็กเล็ก

*ประเทศที่สามารถทำงานได้ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมัน ออสเตรเลีย อังกฤษ ลักเซมเบิร์ก ฯลฯ 

AEC School ได้เปิดสอน 2 ภาคเรียน คือ

ภาคเรียนปกติ จันทร์-ศุกร์ (คลิก)
ภาคเรียนสมทบ วันอาทิตย์ (คลิก)
 
Powered by MakeWebEasy.com