ทำงาน Kaigo ประเทศญี่ปุ่น

งานไคโกะ (Kaigo) ประเทศญี่ปุ่น คือ งานดูแลบริบาลสุขภาพให้ผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีอัตราส่วนของคนวัยทำงานค่อนข้างน้อย ทำให้บุคคลากรในวัยทำงานโดยเฉพาะงานดูแลผู้สูงอายุขาดแคลนมาก จนต้องมีการจ้างงานคนต่างชาติและคนไทยเข้าไปทำงาน 

โรงเรียนเอเชียบริบาลสุขภาพและภาษา (AEC School) ได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 12-14 วัน โดยพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสในการสัมภาษณ์งานเพื่อเข้าทำงานกับองกรณ์ในญี่ปุ่นต่อเลย ซึ่งอัตราเงินเดือนของอาชีพไคโกะที่ญี่ปุ่น มีอัตราอยู่ที่ประมาณ 45,000-70,000 บาท ขึ้นอยู่กับเมือง พร้อมทั้งจะได้รับสวัสดิการเหมือนกับคนญี่ปุ่น
(สนใจร่วมโครงการ คลิก)

Powered by MakeWebEasy.com