โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเออีซี (AEC Japanese School)

โรงเรียนเอเชียบริบาลสุขภาพและภาษา (AEC School) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
โดยโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นได้ใช้ชื่อ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเออีซี (AEC Japanese School) เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับต้น-ระดับกลาง และหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเข้มข้น 4 เดือน สำหรับผู้สนใจอบรมภาษาเพื่อไปทำงานประเทศญี่ปุ่น หรือทำงานกับชาวญี่ปุ่นในเมืองไทย

รับสอน

  1. ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงสามารถสอบวัดระดับได้
  2. มีสอนทั้งแบบกลุ่ม และตัวต่อตัว
  3. รับอบรมภาษาญี่ปุ่นให้กับองค์กร บริษัท หรือโรงงานที่ต้องการให้พนักงานใช้ภาษาญี่ปุ่น
  4. อบรมภาษาสำหรับผู้สนใจไปทำงานหรือเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น

 

ค่าเรียน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับต้น 140 ชั่วโมง 35,000 บาท

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 160 ชั่วโมง 35,000 บาท

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเข้มข้น 3 เดือน 300 ชั่วโมง 70,000 บาท (เหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนเพื่อสอบวัดระดับ ไปทำงานประเทศญี่ปุ่น)อบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ
รับสอนทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม แบ่งตามระดับความรู้ภาษา
อบรมภาษาสำหรับผู้สนใจไปทำงาน/ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
กรุณาปรึกษาปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเราสำหรับหลักสูตรต่างๆ และราคา
Powered by MakeWebEasy.com