โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเออีซี (AEC Japanese School)

โรงเรียนเอเชียบริบาลสุขภาพและภาษา (AEC School) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
โดยโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นได้ใช้ชื่อ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเออีซี (AEC Japanese School) เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับต้น-ระดับกลาง สอนโดยอาจารย์ชาวไทยที่จบเกียรนิยมอันดับ 1 จากอักษรฯ จุฬาฯ ทางด้านภาษาญี่ปุ่น และได้ทุนเรียนต่อปริญญาโทด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นให้ชาวต่างชาติโดยตรง กับประสบการณ์ทำงานในประเทศญี่ปุ่นกว่า 10 ปี และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ที่จะช่วยฝึกสำเนียงให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุด

รับสอน

  1. ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงสามารถสอบวัดระดับได้
  2. มีสอนทั้งแบบกลุ่ม และตัวต่อตัว
  3. รับอบรมภาษาญี่ปุ่นให้กับองค์กร บริษัท หรือโรงงานที่ต้องการให้พนักงานใช้ภาษาญี่ปุ่น
  4. อบรมภาษาสำหรับผู้สนใจไปทำงานหรือเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น


ค่าเรียน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับต้น 160 ชั่วโมง 19,800 บาท

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 140 ชั่วโมง 19,800 บาท

*สามารถแบ่งชำระ 2 รอบ วันสมัครเรียน ครึ่งหนึ่ง และวันเริ่มเรียนอีกครึ่งหนึ่ง

อบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ
รับสอนทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม แบ่งตามระดับความรู้ภาษา
อบรมภาษาสำหรับผู้สนใจไปทำงาน/ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
Do not close. Please wait...
กรุณาปรึกษาปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเราสำหรับหลักสูตรต่างๆ และราคา
Powered by MakeWebEasy.com