หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนเอเชียบริบาลสุขภาพและภาษา (AEC School)
ได้รับอนุญาตให้
เปิดสอนหลักสูตรสอนพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้บริบาลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก 6 เดือน
ใช้เวลาเรียนและฝึกงานรวมทั้งหมด 840 ชั่วโมง หรือ ประมาณ 6 เดือน (เรียน 3 เดือน+ฝึกงาน 3 เดือน)
เป็นหลักสูตรสอนอาชีพทางด้านสุขภาพระยะสั้นที่ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากหลักสูตรบริบาลแล้ว โรงเรียนเอเชียบริบาลสุขภาพและภาษายังได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้สอนภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษอีกด้วย ซึ่งนักเรียนที่ลงเรียนบริบาลสามารถลงเรียนภาษาควบคู่ไปพร้อมกันได้ด้วย 
เพื่อโอกาสในการทำงานต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

ข้อมูลหลักสูตรต่างๆ
หลักสูตรบริบาล (คลิก)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (คลิก)
โครงการดูงานและฝึกงานประเทศญี่ปุ่น (คลิก)

 


Powered by MakeWebEasy.com