ตัวย่อและคำแปลแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล รู้ไว้ไม่เสียหาย

ตัวย่อและคำแปลแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล รู้ไว้ไม่เสียหาย


 • ER ย่อมาจาก EMERGENCY ROOM ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รับผู้ป่ยที่เกิดเหตุเจ็บป่วย-บาดเจ็บกรณีฉุกเฉิน
 • OR ย่อมาจาก OPERATING ROOM ห้องผ่าตัด ทำการรักษาผู้ป่วยจากโรคต่างที่ต้องใช้วิธีผ่าตัด
 • LR  ย่อมาจาก LABOR ROOM ห้องคลอด
 • OPD  ย่อมาจาก OUTPATIENT DEPARTMENT แผนกผู้ป่วยนอก รับผู้ป่วยปรกติที่ไม่ได้เจ็บป่วยรุนแรงหรือฉุกเฉิน หรือรักษาผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องค้างที่ รพ.
 • MED  ย่อมาจาก MEDICINE อายุรกรรม (การรักษาด้วยยา) โรคทั่วไป
 • PED ย่อมาจาก PEDIATRIC กุมารเวชกรรม (การรักษาโดยเฉพาะเด็ก)
 • SUR  ย่อมาจาก SURGICAL ศัลยกรรม (การรักษาด้วยการผ่าตัด)
 • ORTHO ย่อมาจาก ORTHOPEDIC ศัลยกรรมกระดูก (การรักษาโรคกระดูกด้วยยาหรือการผ่าตัด)
 • OB-GYN ย่อมาจาก OBSTRETIC GYNECOLOGY สูติ-นรีเวชกรรม (การรักษาโดยเฉพาะสตรีและการตั้งครรภ์)
 • ANC  ย่อมาจาก Ante natal care การดูแลก่อนคลอด
 • IPD  ย่อมาจาก INPATIENT DEPARTMENT แผนกรักษาผู้ป่วยใน สำหรับผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
 • PT ย่อมาจาก PHYSICAL THERAPY แผนกกายภาพบำบัดและฟื้นฟู
 • LAB ย่อมาจาก LABORATORY แผนกห้องปฏิบัติการ ตรวจเลือด สารคัดหลั่ง อุจจาระ-ปัสสาวะ
 • E ย่อมาจาก Eye  แผนกที่รักษาเกี่ยวกับโรคทางตา
 • ENT ย่อมากจาก Ear Nose Throat แผนกที่รักษาเกี่ยวกับโรค หู คอ จมูก
 • Radiology แผนกเอ็กซเรย์วินิจฉัย รังสีวินิจฉัย เกี่ยวกับการเอ็กซ์เรย์ การรักษาด้วยรังสี
 • ICU ย่อมาจาก Intensive Care Unit หออภิบาลผู้ป่วยหนักรวม
 • CCU ย่อมากจาก Coronary Care Unit หออภิบาลผู้ป่วยหนักเฉพาะโรคหัวใจ
 • Dental Center- ศูนย์ทันตกรรม
 • Medical Imaging Center- ศูนย์รังสีวินิจฉัย
 • Urology Clinic - คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ
 • GI Center- ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • Skin care / Dermatology Clinic - คลินิกผิวหนัง
 • Infertility Center- ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
 • Golden Age Clinic- คลินิกวัยทอง
 • Heart / Cardiovascular Center- ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
 • Kidney Disease Clinic - ศูนย์โรคไต
 • Diabetes & Metabolic Center - คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
 • Breast Care Center- ศูนย์รักษ์เต้านม
 • Weight Control Clinic - คลินิกความอ้วน
 • Neurological Center - ศูนย์สมองและระบบประสาท
 • Oncology / Cancer Center- ศูนย์เนื้องอก / มะเร็ง
ขอบคุณ คุณLRRP2530 จาก pantip.com

Powered by MakeWebEasy.com