ผู้ช่วยพยาบาลเค้าเรียนอะไรกัน? จบม.3 ม.6 จะเรียนผู้ช่วยพยาบาลดีไหมน๊า

ช่วงนี้น้องๆ มัธยมหลายคนที่กำลังจะจบชั้น ม.3 และ ม.6 คงกำลังกลุ้มใจอยู่ว่าจะเรียนต่ออะไรดี หลายคนคงจะตัดสินใจเรียนต่อม.ปลาย หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่อีกหลายคนอาจจะมองอีกมุมหนึ่ง คืออยากเรียนต่อสายอาชีพเพื่อจะได้มีรายได้โดยเร็ว

วันนี้ AEC School จะมาแนะนำหลักสูตรสายอาชีพอีกสายหนึ่ง ที่ใช้ระยะเวลาเรียนสั้นเพียง 6 เดือน และเมื่อจบมายังเป็นที่ต้องการในตลาดทั้งภาครัฐและเอกชนมาก นั่นก็คือหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หรือ Nurse Aid (NA)


หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล เป็นหลักสูตรสายอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ โดย
หลักสูตรจะเป็นหลักสูตรต้นแบบของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เวลาเรียน+ฝึกงาน รวม 6 เดือน เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับ ประกาศนียบัตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถใช้สมัครงานในสายงานสุขภาพได้ โดยทั่วไป เช่น ในโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์สุขภาพ เนอร์สเซอรี่ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน


คุณสมบัติของผู้เรียนมีอะไรบ้าง?

คุณสมบัติของผู้เรียนตามที่กระทรวงได้กำหนดไว้คือ
1. มีพื้นความรู้ขั้นต่ำ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (กศน ปวช ปวส ม.6 ป.ตรี ป.โท ก็ได้)
2. มีระดับวุฒิภาวะเหมาะสม
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ


พนักงานผู้ช่วยพยาบาล เรียนอะไร? 

แล้วพนักงานผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน นี้เค้าเรียนอะไรกัน?
ระยะเวลาตลอด 6 เดือนนี้ ใน 3 เดือนแรกนักเรียนพนักงานผู้ช่วยฯ จะได้เรียนทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติ พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก เช่น กายวิภาคศาสตร์ หลักการปลอดเชื้อ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ โภชนาการ ศัพท์เทคนิค การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การฟื้นคืนชีพ (CPR) การดูแลผู้ป่วยติดเตียง พัฒนาการเด็ก โรคต่างๆ ในผู้สูงวัยและเด็กเล็ก เป็นต้น

และเนื่องจากอาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล เป็นอาชีพที่ต้องทำกับชีวิตคน จึงต้องมีการฝึกงานในสถานพยาบาลอีก 3 เดือน จึงจะครบตามหลักสูตร และสามารถรับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการได้เมื่อผ่านเกณฑ์ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล นี้เป็นอาชีพที่ใครหลายๆ คนสนใจ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าพนักงานผู้ช่วยพยาบาลเค้าเรียนอะไรกัน ในครั้งหน้าเราจะมาดูกันว่า เมื่อเรียนจบ 6 เดือนแล้ว เราจะทำอาชีพอะไร สายงานไหนได้บ้าง และแต่ละสายงานมีรายได้เท่าไหร่

Powered by MakeWebEasy.com