อยากทำงานโรงพยาบาล อยากเป็นผู้ช่วยแพทย์ อยากเป็นผู้ช่วยพยาบาล อยากทำงานคลินิก...แต่ต้องเริ่มจากอะไร?

อยากทำงานโรงพยาบาล อยากเป็นผู้ช่วยแพทย์ อยากเป็นผู้ช่วยพยาบาล อยากทำงานคลินิก...แต่ต้องเริ่มจากอะไร?

ก่อนอื่นเลย ต้องขอบอกว่างานในโรงพยาบาลหรืองานในคลินิกก็มีหลายแผนก และมีหลากหลายตำแหน่งด้วยกัน แต่มีตำแหน่งหนึ่งที่ใช้เวลาเรียนไม่นานและใช้เงินทุนน้อยที่สุด และเป็นที่นิยมมากที่สุดนั่นก็คือ พนักงานผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยแพทย์/ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย หรืออีกหลายๆ อย่างที่คนเรียก หรืออาจจะเรียกว่า Nurse Aide หรือ NA ก็ได้ค่ะ

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 6 เดือน ก็ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงฯ มีชื่อเรียกว่า "ประกาศนียบัตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ" ซึ่งสามารถใช้ยื่นสมัครงานในโรงพยาบาลได้ทั้งของรัฐบาลและเอกชน และในคลินิกชั้นนำทั่วไป หรือแม้แต่ใช้ประกอบการสมัครงานดูแลผู้ป่วยในต่า่งประเทศก็ได้เช่นกัน

โดยการสมัครเรียนนี้จะไม่ดูเกรด ไม่ต้องสอบเข้า มีวุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือ กศน ก็สามารถสมัครเรียนได้

น้องๆ ที่สนใจอยากทำงานโรงพยาบาล อยากเป็นผู้ช่วยแพทย์ อยากเป็นผู้ช่วยพยาบาล อยากทำงานคลินิก แต่ยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไร สามารถติดต่อ AEC School เพื่อปรึกษาเรื่องการเรียนและการทำงานได้ฟรี ที่  ☎️095-890-5178, 061-707-1555

Powered by MakeWebEasy.com