แจก!! ทุนเรียนบริบาลญี่ปุ่น รุ่นที่ 2

แจกฟรี!! ทุนอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สนใจงานบริบาลผู้สูงอายุญี่ปุ่น


โรงเรียนเอเชียบริบาลสุขภาพและภาษา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจงานบริบาลผู้สูงอายุญี่ปุ่น สมัครเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมงานบริบาลผู้สูงอายุญี่ปุ่น โดยรายละเอียดมีดังนี้ 


รายละเอียดทุนการศึกษา
1. ทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมงานบริบาลผู้สูงอายุญี่ปุ่น อบรมหลักสูตรบริบาล และภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลา 300 ชั่วโมง
2. ระหว่างการอบรมจะมีบริษัทญี่ปุ่นมาแนะนำสถานประกอบการ และมีโอกาสได้รับการสัมภาษณ์จากนายจ้างชาวญี่ปุ่นระหว่างอบรม
3. เงินเดือนประมาณ 45,000-69,000 บาท (ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาล)
4. สวัสดิการตามกฎหมายญี่ปุ่น

*หมายเหตุ:
1. ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาในภาคเรียนปกติเท่านั้น (จันทร์-ศุกร์)
2. ผู้รับทุนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้จบและสอบผ่านตามเกณฑ์ 
 
คุณสมบัติผู้รับทุน
1. อายุระหว่าง 18-30 ปี
2. มีวุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือปฏิบัติงาน
4. รักในอาชีพบริบาล ชอบดูแลผู้สูงอายุ
5. มีใจสาธารณะ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
6. มีความมุ่งมั่น อดทน และตั้งใจ 
7. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย
8. ไม่มีรอยสัก
 
เอกสารประกอบการสมัครทุน
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. รูปถ่าย 
5. ใบรับรองแพทย์

สมัครด่วน รับไม่จำกัดจำนวน 
*สอบวัดระดับความสามารถด้านภาษา กรุณาโทรตรวจสอบวันสอบกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
**รายละเอียดและเงื่อนไขทุนการศึกษา กรุณาติดต่อพี่ๆ ทีมงานเพื่อสอบถามข้อมูลค่ะ 

สอบถามข้อมูล ติดต่อ

02-530-2199

095-890-5178

061-707-1555

090-004-6331


เพิ่มเพื่อนPowered by MakeWebEasy.com