จบแล้วทำอะไร

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล เรียนจบแล้วทำงานอะไร? เงินเดือนเท่าไหร่? 
       
อาชีพพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หรือ Nurse Aide (NA) นั้นเป็นที่ต้องการของตลาดงานด้านสุขภาพในปัจจุบันมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1. ในยุค AEC นี้ กรุงเทพมหานครตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็น Medical Hub ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เกิดการสร้างและขยายจำนวนของการให้บริการทางการพยาบาล เพื่อรองรับชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ทำให้พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญ เป็นที่ต้องการในสถานพยาบาลเหล่านี้มากขึ้นด้วย

2. จำนวนผู้สูงอายุในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บุคคลากรที่ให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นที่ต้องการมาก และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์มากจะมีอัตราเงินเดือนที่ดี (เทียบเท่าหรือมากกว่าวุฒิปริญญา) และได้รับการจองตัวไม่ตกงาน

3. ไม่ใช่แค่จำนวนประชากรผู้สูงอายุในไทยที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่ตอนนี้จำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกก็มีอัตราส่วนเยอะขึ้นกว่าเดิม ทำให้ทั่วโลกขาดแคลนบุคคลากรที่จะไปดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างประเทศ ทำให้ผู้บริบาลของไทยสามารถไปทำงานยังประเทศต่างๆ ได้หลายประเทศทั่วโลก

4. คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและความงามกันมากขึ้น ทำให้เกิดคลินิกดูแลสุขภาพและความงามเกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศ อีกทั้งชาวต่างชาติในแถบประเทศใกล้เคียงก็นิยมเข้ามาใช้บริการดูแลความงามในเมืองไทย เนื่องจากมีราคาที่สมเหตุสมผล ทำให้พนักงานผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้ช่วยแพทย์ ซึ่งถือเป็นกำลังหลักในสถานพยาบาลเหล่านี้ เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นไปด้วย

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล หรือ NA เมื่อเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้หลากหลาย และมีอัตราเงินเดือนที่ดี ดังนี้


และยังมีตำแหน่งงานในต่างประเทศอีก เช่น


 งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล น่าจะเป็นงานอันดับต้นๆ ที่น้องๆ ที่มาเรียนตั้งใจจะทำเมื่อเรียนจบ โดยทั่วไป โรงพยาบาลจะรับน้องที่มีอายุ 18-35 ปี
ตำแหน่งงานในโรงพยาบาลก็มีทั้งผู้ช่วยพยาบาลแผนกต่างๆ เช่น

ผู้ช่วยแผนกผู้ป่วยใน
ผู้ช่วยแผนกลงทะเบียน
ผู้ช่วยแผนกอายุรกรรม
ผู้ช่วยแผนกอายุรกรรมเด็ก
ผู้ช่วยห้องผ่าตัด
ผู้ช่วยห้องฉุกเฉิน
ผู้ช่วยแพทย์
ผู้ช่วยห้องยา
ผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นต้น
โดยน้องๆ จะมีหน้าที่วัดความดัน วัดไข้ ดูแลความสะอาดผู้ป่วยและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เป็นผู้ช่วยแพทย์และพยาบาล และอื่นๆ ที่ได้รับมอบมาย

งานในโรงพยาบาลจะมีรายได้ที่ประมาณ 9,000-25,000 บาท ขึ้นอยู่ขนาดขององกรณ์หรือสถานพยาบาล และประสบการณ์ในการทำงาน และนอกจากเงินเดือนแล้ว น้องๆ ยังจะได้รับค่าล่วงเวลา ค่าเข้าเวร (ในกรณีเข้าเวรเพิ่ม) และสวัสดิการจากทางโรงพยาบาลอีกด้วย บางโรงพยาบาลมีค่าภาษาให้เพิ่ม ถ้าสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ ซึ่งรวมๆ แล้วเดือนนึงอาจจะได้ถึง 15,000-31,000++ บาท ตามแต่ปัจจัยข้างต้น

งานคลินิก

งานคลินิก ก็เป็นที่นิยมมากเช่นกัน โดยน้องๆ ผู้ช่วยพยาบาลสามารถทำงานใน

  • คลินิกตรวจโรคทั่วไป
  • คลินิกศัลยกรรมความงาม
  • คลินิกทันตกรรม
  • คลินิกเด็ก ฯลฯ 
หน้าที่ก็จะคล้ายกับงานในโรงพยาบาล แต่คลินิกจะต่างจากโรงพยาบาลคือ ไม่มีคนไข้ค้างคืน และส่วนใหญ่เปิดในเวลากลางวัน จึงไม่ต้องเข้าเวรดึกเหมือนกับงานโรงพยาบาล


สำหรับรายได้งานคลินิกนั้น อยู่ที่ประมาณ 12,000-25,000 บาท และยังจะมีค่าคอมมิชชั่นและค่าล่วงเวลาสำหรับบางคลินิกอีกด้วย บางคลินิกเช่นคลินิกศัลยกรรม จะให้สวัสดิการทำศัลยกรรมให้ฟรีหรือทำในราคาพิเศษอีกด้วย

 งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

งานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นอีกสายงานหนึ่งที่เป็นที่นิยม เนื่องจากงานหาง่าย รายได้ดี โดยหน้าที่ส่วนใหญ่ของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลจะเป็นงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ซึ่งก็จะค่อนข้างหลากหลายตามอาการของผู้เข้าพัก แต่หลักๆ แล้วจะมีงานป้อนอาหาร ให้อาหารทางสายยาง ทำกายภาพ พลิกตะแคงตัว ดูแลความสะอาดร่างกาย ทำแผล เป็นต้น
เงินเดือนและรายได้รวมของผู้ที่ทำงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สามารถรับได้ตั้งแต่ 9,000-25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ทำงาน ขนาดของศูนย์นั้นๆ และการเข้าเวร และที่สำคัญ ศูนย์ส่วนใหญ่จะมีที่พักและอาหารให้ฟรีอีกด้วย เรียกได้ว่าสามารถเก็บเงินเดือนได้เกือบ 100%

งานดูแลเด็กเล็ก นี้รวมถึงงานพี่เลี้ยงเด็กที่บ้าน และ งานครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาล ซึ่งน้องๆ ที่เลือกงานสายนี้ จะต้องเป็นคนที่ใจเย็น มีความอดทน และรักเด็ก

หน้าที่หลักๆ ของงานดูแลเด็กเล็กนี้ก็คือ ช่วยคุณแม่คุณพ่อดูแลน้อง ทั้งเรื่องความสะอาด เรื่องนม-อาหาร และพัฒนาการของน้อง ซึ่งผู้ที่เรียนจบพนักงานผู้ช่วยพยาบาลมานี้ จะแตกต่างจากพี่เลี้ยงโดยทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ผ่านการอบรมพัฒนาการเด็กและหลักโภชนาการในเด็ก สำหรับอัตราเงินเดือนในสายงานด้านนี้ เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 12,000-15,000 บาท และอาจสูงถึง 45,000 บาทในบางครอบครัว 

งานดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุตามบ้าน รวมไปถึงการเฝ้าไข้ในโรงพยาบาล เป็นอีกสายงานหนึ่งที่เป็นที่เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก

โดยหน้าที่ส่วนใหญ่ของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่รับเฝ้าไข้ดูแลผู้ป่วยตามโรงพยาบาล จะมีหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคนไข้แทนญาติ เนื่องจากญาติอาจจะไม่สะดวกมานอนเฝ้าเอง และการดูแลคนไข้หลักๆ แล้วจะเป็นหน้าที่ของพยาบาลที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นๆ ถือว่าเป็นงานที่สบาย และรายได้งามอีกงานหนึ่ง อัตราค่าจ้างส่วนใหญ่จะคิดเป็นวัน วันละ 800-1,500 บาท

ส่วนงานดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน หรือดูแลผู้ป่วยตามบ้าน จะเป็นงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ซึ่งก็จะค่อนข้างหลากหลาย แต่หลักๆ แล้วจะมีงานป้อนอาหาร ให้อาหารทางสายยาง ทำกายภาพ พลิกตะแคงตัว ดูแลความสะอาดร่างกาย ทำแผล เป็นต้น หรือบางรายอาจจะแค่อยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุเท่านั้น เงินเดือนและรายได้รวมของผู้ที่ทำงานแบบนี้เริ่มต้นตั้งแต่ 10,000-45,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ทำงานและอาการของคนไข้หรือผู้สูงอายุเป็นหลัก ส่วนสวัสดิการเพิ่มเติมที่ครอบครัวจะมีให้ก็เช่น อาหาร 3 มื้อ ที่พัก โบนัส และวันหยุด เป็นต้น

งานออกหน่วยตรวจสุขภาพ

งานออกหน่วยตรวจสุขภาพ น้องหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยและสงสัยว่างานออกหน่วยตรวจสุขภาพคืองานอะไร การออกหน่วยหน่วยตรวจสุขภาพก็คือการที่ทีมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล พนักงานผู้ช่วยพยาบาล และอื่นๆ ออกไปทำการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานโรงงาน พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทนอกสถานที่

หน้าที่ของพนักงานผู้ช่วยพยาบาลในการออกหน่วยส่วนใหญ่ก็คือ วัดความดัน วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก และโดยส่วนใหญ่จะเข้างานเช้ามาก แต่ทำแค่วันละ 3-4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับจำนวนของคนที่เข้าตรวจด้วยค่ะ) รายได้อยู่ที่วันละ 400-750 บาท ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่โอเค เพราะทำงานแค่ไม่กี่ชั่วโมง และเป็นงานสบาย เพียงแต่ว่าต้องตื่นเช้าหน่อย

Powered by MakeWebEasy.com